काटिएर छुटिएको हात जोडिएपछि

सोमवार, असार १६, २०७१