विद्यार्थीले अध्ययन कसरी गर्ने जान्नुस् ज्याेतिषीय टिप्सहरु

कुन राशी भएकाहरुले कसरी पढ्ने ?