चिमोट्छु अनि भन्छु आफैलाई म तेरियानै हो ? – तेरिया मगर

आइतवार, जेष्ठ २३, २०७३