दोहोरो सिमकार्ड प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दो,३ करोड १८ लाखले लिए सेवा