केही साताभित्र भारतसँगको इन्टरनेट निर्भरता अन्त्य हुँदै