‘अव समाज परिवर्तन गर्ने जिम्मा महिलाको हो ’: पूर्व मिस नेपाल सुगरीका