रूरू क्षेत्रको महत्व दर्शाउन रिडीमा पहिलोपटक फोटो प्रदर्शनी गरिंदै

रूरू क्षेत्र धार्मिक, सास्कृतिक,पर्यटकीय,प्राकृतिक रुपमा सबल रहेको प्रमाण फोटो मार्फत् पेश गरिने


शुक्रबार, पुस २८, २०७४