नरेन्द्र मोदी, मुक्तिनाथ मन्दिर र बुटवल फूलवारी

सोमवार, बैशाख ३१, २०७५