प्रदेशसभा ५ : सरकारको नीति कार्यक्रम र दुई वटा बिधेयक पारित

वित्त व्यवस्थापन विधेयक र प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्वन्धी विधेयक पारित


बुधबार, जेष्ठ ३०, २०७५